Till vårdnadshavare på Hammarbyskolan Norra

Hög personalfrånvaro

Vi ber er som har möjlighet att hämta era barn direkt efter skoltid eller så tidigt ni kan från Fritidshemmet från och med i dag och de närmast följande veckorna.  Personfrånvaron är hög och det börjar bli svårt att få tag i vikarier. Situationen ser likadan ut på många skolor i dagsläget, tyvärr.

Vi följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer att hålla personal hemma.

Med vänliga hälsningar

Karin Broström, rektor

Dela: