Om coronaviruset

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Utbildningsförvaltningen följer hela tiden utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer.
– Det är viktigt att alla skolor följer Folkhälsomyndighetensbedömning. Alla elever som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska sjukanmälas av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Det vill sägai enlighet med ordinarie sjukanmälningsrutiner på skolan. De ska stanna hemma tills de är symptomfria. Samma sak gäller naturligtvis våra medarbetare, är man sjuk ska man vara hemma, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.
Stadens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och medarbetare som är friska ska gå till skolan respektive arbetet.
– Vi följer hela tiden utvecklingen. Om det kommer nya rekommendationer och förutsättningar ändras kommer vi att agera utifrån dem, säger Lena Holmdahl.
Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska
gå till skolan.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjtrisknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök.

Många undrar om vi ska stänga skolan. Vi har inga direktiv att göra det just nu. Vi följer Utbildningsförvaltningens riktlinjer.
Hälsningar
Karin Broström
Rektor

Dela: