Elev / vårdnadshavare

Välkomna till en ny spännande termin!

Vi vill fortsätta att tillsammans med Er - elever, föräldrar och personal, utveckla vår skola, där grunden för våra gemensamma mål bygger på delaktighet, inflytande och samarbete.
Från och med januari 2018 är Hammarbyskolan norra en egen självständig enhet. Detta innebär nya och spännande möjligheter för oss.

Vi är glada och tacksamma över det förtroende som elever och föräldrar visar oss!

 

Med vänliga hälsningar
Karin Broström, rektor
Maria Ubrig, bitr.rektor